Calant de Villafranca  (Farandola dal Païs de Niça)


Calant de Villafranca, sota d’un carrobier
Faiú la contradança em’un sarjant forier

Li gandaulas si maridon… li gandaulas son maridàas
Fai que l’amor ti passerà, fai la vireta…la viràa

S’es maridat un rango em’una qu’es sença dents
Sa maire n’es contenta, son paire n’en sai ren

La filha n’es promessa, li an donat l’aneu
N’a pus de contentessa que fins a San Miqueu

Tu creies d’estre bella mas bella non sies pas
Te cal pagar lo pintre per te faire pintar
Scendendo da Villafranca, sotto un carrubo, / Ballavo la "contradança" con un sergente furiere.

Le sgualdrine si sposano… le sgualdrine sono sposate.
Fa’ che l’amore ti passerà, fai il giretto… fai il giro

Si è sposato uno zoppo con una senza denti. / Sua madre è contenta, suo padre non so

La ragazza è promessa, le hanno regalato l'anello / Avrà felicità fino a San Michele

Tu credi d'esser bella ma bella non sei / Devi pagar un pittore per farti dipingere

 

Lista d'i chançons